Go
NguyenNgocGiang.net > Nghệ thuật > Ảo thuật
Tìm tòi và nghiên cứu ảo thuật có lợi gì cho phát triển tư duy Tìm tòi và nghiên cứu ảo thuật có lợi gì cho phát triển tư duy
Ngày đăng: 18/03/2012
Ảo thuật là một bộ môn nghệ thuật. Để diễn ảo thuật, người ta thường sử dụng sự khéo léo của đôi tay, sự trợ giúp của dụng cụ ảo thuật và một số cách thức đánh lạc hướng khán giả khác.
 1