Go
NguyenNgocGiang.net > English
Sự đồng quy của bốn đường thẳng Euler Sự đồng quy của bốn đường thẳng Euler
Ngày đăng: 13/10/2013
Bài viết nghiên cứu về sự đồng quy của bốn đường thẳng Euler
Cấu hình Morley Cấu hình Morley
Ngày đăng: 20/06/2013
Sử dụng tọa độ khối tâm nghiên cứu cấu hình Morley
Các tam giác đều được chắn bởi các tam giác song song định hướng Các tam giác đều được chắn bởi các tam giác song song định hướng
Ngày đăng: 24/05/2013
Tam giác đều bị chắn bởi các đoạn thẳng song song định hướng.
Các tam giác Poristic phối cảnh Các tam giác Poristic phối cảnh
Ngày đăng: 10/05/2013
Tam giác Poristic phối cảnh
Chứng minh định lí Erdos-Mordell Chứng minh định lí Erdos-Mordell
Ngày đăng: 22/04/2013
Chứng minh định lí Erdos-Mordell
Mối quan hệ bạn bè giữa các tâm tam giác Mối quan hệ bạn bè giữa các tâm tam giác
Ngày đăng: 29/03/2013
Mối quan hệ bạn bè giữa các tâm tam giác !
về các phép biến đổi bảo toàn phép phối cảnh của tam giác về các phép biến đổi bảo toàn phép phối cảnh của tam giác
Ngày đăng: 13/01/2013
Bài viết về phép phối cảnh của tam giác 1
Các elip chung tiêu điểm Các elip chung tiêu điểm
Ngày đăng: 12/01/2013
Bài viết hay về các elip chung tiêu điểm
Diện tích tam giác Lobachevsky Diện tích tam giác Lobachevsky
Ngày đăng: 26/11/2012
Bài viết về diện tích tam giác Lobachevski
Pasacal ‘s theorem and its application for  informatics  Pasacal ‘s theorem and its application for informatics
Ngày đăng: 27/03/2012
In mathematics and informatics, there ‘s a famous theorem which is Pascal‘s theorem.
Dịch Anh-Việt Dịch Anh-Việt
Ngày đăng: 22/03/2012
Bản dịch bài báo On Improvements Of The Butterfly Theorem Anh - Việt
 1   2