Go
NguyenNgocGiang.net > Toán học > Hình học
A generalization of the double butterfly theorem
Ngày đăng: 14/10/2018 - Tags: bướm kép tổng quát

Given a circle (O) and the arbitrary line d. Drop OM perpendicular to d. Let A, B, C, D; A', B', C', D' be eight points on the circle (O). Known that: AC, AD, BC, BD meet d at E, F, G, H. Similarly to E', F', G', H'. Prove that if ME = ME', MF = MF', MG = MG' then MH = MH'

(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 14/10/2018)

Copy link dưới chia sẻ cho bạn bè qua YM,MSN,AOL,ICQ...

Bình luận
Tắt Telex Vni
Hãy cho biết : 4+5=?