Go
NguyenNgocGiang.net > Toán học > Lí luận và Phương pháp toán
Dạy học khám phá các bài toán tập hợp điểm với sự trợ giúp của phần mềm Cabri Dạy học khám phá các bài toán tập hợp điểm với sự trợ giúp của phần mềm Cabri
Ngày đăng: 26/09/2013
Dạy học khám phá bài toán tập hợp điểm
Tìm cực trị của hàm phân thức với sự trợ giúp  của phần mềm Cabri Tìm cực trị của hàm phân thức với sự trợ giúp của phần mềm Cabri
Ngày đăng: 30/08/2013
cực trị của bài toán hàm phân thức hay và khó
Dạy học định lí Pitago với sự trợ giúp của phần mềm Cabri theo phương pháp khám phá Dạy học định lí Pitago với sự trợ giúp của phần mềm Cabri theo phương pháp khám phá
Ngày đăng: 29/06/2013
Từ bài toán thực tế đến định lí Pitago và ứng dụng của Pitago trong các bài toán thực tế
Khám phá đường cong Cycloid Khám phá đường cong Cycloid
Ngày đăng: 04/04/2013
Khám phá đường cong Cycloid, Hypocycloid
Sử dụng phần mềm Cabri hỗ trợ dạy học cực trị theo phương pháp khám phá Sử dụng phần mềm Cabri hỗ trợ dạy học cực trị theo phương pháp khám phá
Ngày đăng: 21/01/2013
Dạy học giải toán cực trị theo phương pháp khám phá với sự hỗ trợ của phần mềm Cabri
Xây dựng quy trình sử dụng phần mềm Cabri trong giải toán cực trị hình học phẳng theo phương pháp khám phá Xây dựng quy trình sử dụng phần mềm Cabri trong giải toán cực trị hình học phẳng theo phương pháp khám phá
Ngày đăng: 09/01/2013
Dạy học giải toán cực trị theo quan điểm khám phá
 1