Go
NguyenNgocGiang.net > My friends
Nhóm tôi Nhóm tôi
Ngày đăng: 20/03/2012
Giàu vì bạn ! Mời bạn tới thăm nhóm chúng tôi. Những người quê ở bốn phương trời
Lên chùa Hương Tích Lên chùa Hương Tích
Ngày đăng: 18/03/2012
Chúng tôi lên Hương Tích vào một ngày mà tiết trời se se lạnh. Đoàn chúng tôi thuê hai chiếc taxi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh để thăm chùa.
 1