Go
NguyenNgocGiang.net > New results
Bài toán Japan 1996 mở rộng Bài toán Japan 1996 mở rộng
Ngày đăng: 16/06/2017
Bài toán Heron 2 Bài toán Heron 2
Ngày đăng: 02/06/2017
Bài toán mở rộng Heron Bài toán mở rộng Heron
Ngày đăng: 31/05/2017
Mở rộng 1 bài toán Mở rộng 1 bài toán
Ngày đăng: 12/02/2017
Tính chất Brianchon Tính chất Brianchon
Ngày đăng: 07/02/2017
Định lí Sastry tổng quát Định lí Sastry tổng quát
Ngày đăng: 04/04/2016
The generalization of 9-point conic The generalization of 9-point conic
Ngày đăng: 25/03/2016
Mở rộng cực trực giao Mở rộng cực trực giao
Ngày đăng: 18/04/2015
New theorem 1 New theorem 1
Ngày đăng: 22/03/2015
 1