Go
NguyenNgocGiang.net > Vật lý học > Toán – Tin – Vật lý
Khám phá bài toán Heron Khám phá bài toán Heron
Ngày đăng: 21/07/2014
Vẻ đẹp của bài toán Heron Vẻ đẹp của bài toán Heron
Ngày đăng: 28/01/2013
Dùng toán, tin và vật lý nghiên cứu bài toán Heron
Khám phá vẻ đẹp của bài toán ba đường phân giác Khám phá vẻ đẹp của bài toán ba đường phân giác
Ngày đăng: 21/03/2012
Khám phá ba đường phân giác. Đây là bài cuối cùng trong loạt ba định lí quan trọng của hình học. Đó là các định lí ba đường trung tuyến, ba đường cao, ba đường phân giác.
Khám phá vẻ đẹp của bài toán ba đường cao Khám phá vẻ đẹp của bài toán ba đường cao
Ngày đăng: 21/03/2012
Xem bài AN EXPLORATION FOR THE BEAUTY OF THE THREE ALTITUDES THEOREM của thư mục ENGLISH/ENGLISH ARTICLES của cùng trang web.
Khám phá vẻ đẹp của bài toán ba đường trung tuyến Khám phá vẻ đẹp của bài toán ba đường trung tuyến
Ngày đăng: 18/03/2012
Trong Toán học có một bài toán đã trở nên cực kì quen thuộc đối với bất cứ ai trong chúng ta, đó là bài toán ba đường trung tuyến của tam giác. Bài toán ba đường trung tuyến là một bài toán có hấp lực vô cùng lớn.
 1